Jesteś tutaj:

Bezpieczeństwo Pacjentów

Jako miejsce świadczące usługi medyczne na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i najwyższe standardy higieny. Przywiązujemy ogromną wagę do tego, by sprzęt, na którym operujemy, był zawsze wysterylizowany i zdezynfekowany. W diagnostyce stomatologicznej korzystamy z najnowocześniejszych technologii, które pozwalają ograniczyć poziom promieniowania do minimum.

Chłopiec stoi przed maszyną w szpitalu i dba o bezpieczeństwo pacjenta.

Nowoczesna diagnostyka

Standardy w stomatologii się zmieniają. Jednak nieustannie fundamentem do prawidłowego leczenia jest rzetelne rozpoznanie. Aby sprostać powierzonemu przez Państwa zaufaniu w naszym centrum oferujemy tomografię stożkową, zwaną inaczej obrazowaniem 3D lub CBCT.

To najwyższy poziom dzisiejszej diagnostyki stomatologicznej i laryngologicznej. Staranne przeprowadzenie procesu diagnostycznego umożliwia podjęcie prawidłowej drogi leczenia, zwiększając szanse uzyskania zamierzonego efektu leczenia.

Tomograf CS 9300 C Premium pracujący w mławskiej klinice Centrum Uśmiechu umożliwia aż 7 różnych pól obrazowania zdjęć trójwymiarowych, a także wykonywanie zdjęć cefalometrycznych w systemie ONE SHOT.

Uzyskany z CBCT obraz struktur anatomicznych może być przetwarzany na wiele sposobów, co pozwala zobrazować z dużą dokładnością anatomiczną przebieg naczyń, nerwów, korzeni zębów i występujących zmian patologicznych (zmiany zapalne, nowotworowe, odczynowe, itp.).

Opis: Dwie kobiety w strojach medycznych, które służą przed użytkowym, wyposażonym w usługi.

Trójwymiarowa tomografia = mniejsze dawki promieniowania

CBCT jest szybszą i bezpieczniejszą odmianą tomografii komputerowej, stworzoną specjalnie dla potrzeb stomatologii. Zastosowane promieniowanie w postaci wiązki stożkowej pozwoliło na obrazowanie struktur twarzoczaszki w trójwymiarze (3D) w trakcie jednego obrotu źródła promieniowania, co skutkuje znacznie mniejszą dawką promieniowania (10 razy mniejszą niż w konwencjonalnej tomografii komputerowej) oraz czterokrotnym skróceniem czasu naświetlania, przy jednoczesnym zachowaniu właściwej jakości obrazu tomograficznego.

Badanie CBCT dostarcza lekarzowi więcej informacji od zdjęcia pantomograficznego i pozwala na postawienie szybkiej diagnozy oraz optymalne zaplanowanie zabiegów.

Badanie CBCT stomatolodzy wykorzystują w:

  • endodoncji,
  • ortodoncji,
  • chirurgii stomatologicznej,
  • chirurgii szczękowo-twarzowej,
  • periodontologii,
  • implantologii.

Jest ono również wykorzystywane w laryngologii i neurologii (tomografia zatok, ucha wewnętrznego).

Badanie jest całkowicie bezbolesne. Zapraszamy do Centrum Uśmiechu w Mławie. O szczegóły proszę pytać telefonicznie lub mailowo.

Osoba zapewniająca bezpieczeństwo pacjentów poprzez sterylizację narzędzi chirurgicznych.

Sterylizacja, czyli niszczenie bakterii

Narzędzia zabiegowe i chirurgiczne w naszym centrum, a także sprzęt stomatologiczny, zostają po użyciu poddane dezynfekcji, a następnie sterylizacji w autoklawie po wizycie każdego pacjenta.

Sterylizacja (wyjaławianie) jest to proces doprowadzający do zniszczenia wszelkich drobnoustrojów przez użycie określonych czynników sterylizujących. Czynnikiem sterylizującym w naszej klinice jest ciepło-wilgotne powietrze (para wodna nasycona). Do sterylizacji wykorzystywany jest specjalny autoklaw Melag.

W trosce o bezpieczeństwo naszych Pacjentów wyposażyliśmy klinikę w najnowocześniejsze urządzenia do przeprowadzania kontroli sterylizacji narzędzi oraz materiałów. Bezwzględne przestrzeganie wysokich standardów sterylizacji znacząco wpływa na jakość i sposób leczenia, gdyż wymaga codziennego stosowania unikatowych i kosztownych urządzeń, specjalnych środków dezynfekujących oraz ogromnej ilości wymienialnych instrumentów, niezbędnych dla zapewnienia najwyższych standardów higieny.

Każdy proces sterylizacji kontrolowany i dokumentowany jest za pomocą specjalnych wskaźników. Raz w miesiącu wykonywane są kontrolne badania skuteczności sterylizacji za pomocą testów (Sporal A) przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ciechanowie.

Dezynfekcja, czyli odkażanie

Wszystkie narzędzia stomatologiczne oraz materiały opatrunkowe podlegają wielokrotnie kontrolowanemu procesowi sterylizacji w autoklawie. Urządzenie to spełnia najostrzejsze polskie i europejskie normy dotyczące sterylizacji instrumentów stomatologicznych. W procesie sterylizacji giną wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i ich formy przetrwalnikowe.

Narzędzia przed wprowadzeniem do autoklawu są dezynfekowane w specjalnie przeznaczonych do tego płynach oraz myte w myjkach ultradźwiękowych. Następnie pakowane są w hermetycznie zamykane pakiety poddawane procesowi sterylizacji.

Dezynfekcja (odkażanie) jest to proces, w wyniku którego następuje zniszczenie form wegetatywnych drobnoustrojów.
Przed przyjęciem kolejnego pacjenta każdy gabinet zostaje poddany specjalistycznej dezynfekcji, polegającej na odkażaniu wszystkich powierzchni, które mogły kontaktować się z czynnikami wywołującymi infekcje, specjalnymi, przeznaczonymi do tego celu płynami dezynfekcyjnymi.

Małe, białe urządzenie zapewniające bezpieczeństwo pacjentów, umieszczone na stole.

Odkaża się zarówno sprzęt stomatologiczny (poszczególne części unitu), jak i meble, które w tym celu zostały wykonane ze specjalnych materiałów.

Dezynfekowanie promieniowaniem nadfioletowym (UV) – to promieniowanie niejonizujące. Znalazło ono szerokie zastosowanie w praktyce, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby drobnoustrojów przenoszonych przez powietrze. Jest prostym i skutecznym sposobem dezynfekcji powietrza, powierzchni w salach zabiegowych i sterylizatorniach.

Od września 2008 roku został uruchomiony elektroniczny system kontroli sterylizacji.